TIKKAKOSKEN  ELÄKKEENSAAJAT RY

 

HALLITUKSEN JÄSENET 2020

  NIMI                    TEHTÄVÄ                   PUHELIN        SÄHKÖPOSTI

Palonen Martti   Puheenjohtaja    0400 643 325 martti.palonen@kotiportti.fi  
Harju Juhani      Varapuheenjoht. 0400 642 223 jjharju@saunalahti.fi
Nenämaa Raili    Sihteeri               040 705 5183 raili.nenamaa@gmail.com
Nenämaa Raili    Talouden hoit.    040 705 5183  raili.nenamaa@gmail.com

Hakala Leena                                040 558 5788 hakala.kauko@hotmail.com
Palonen Hilppa                              040 588 6857 

Toivainen Pekka                            0500 648 158
Wasenius Tauno                            014 375 1835

Varajäsenet
Oksanen Seija                                040 528 6249
Hakala Kauko                                 040 024 1816                                   
Harju Pirkko                                   040 089 8361
Tourunen Anja                               040 572 3567 

Emännät
Oksanen Seija                                  040 528 6249
Palonen Hilppa                                 040 588 6857

Pelit
Boccia 

Hakala Leena                                    040 558 5788 hakala.kauko@hotmail.com
Pipinen Kirsti                                    040 513 8316 kirsti.pipinen@gmail.com

Mölkkypeli
Wasenius Tauno                               014 375 1835

Liikunta

Hakala Leena                                    040 558 5788 hakala.kauko@hotmail.com

Kalastus
Hönnilä Eino                                      040 096 6179
Lahtinen Ritva                                   0400 803 547

Tiedottaja
Toivainen Kaisa                               050 593 0767 toivainen.kaisa@gmail.com